آقای رئیس جمهور! منت سفر شخصی‌تان را سر مردم نگذارید

آقای رئیس جمهور! منت سفر شخصی‌تان را سر مردم نگذارید

به گزارش جهان، ابراهیم رضایی، روزنامه نگار، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آقای دكتر روحانی رییس جمهوری دیروز به جزیره توریستی كیش سفر كردند. علت این سفر “بازدید و افتتاح چند پروژه” و همچنین شركت در یك نشست اعلام شده است. ایشان پارسال و سالیان قبل هم مسافرت مشابهی در نوروز به این جزیره زیبا داشتند.

به نظرم این حق مسئولان محترم از جمله رییس جمهور است كه در تعطیلات نوروز به مسافرت خانوادگی بروند و استراحت كنند اما اشكال كار آنجاست كه برای تفریح و هواخوری به مسافرت برویم اما فاكتور آن را به حساب ملت بزنیم و نامش را افتتاح و بازدید بگذاریم! چرا فقط ایام عید به كیش می روید؟ چرا هر سال؟ آیا جایی مهمتر از كیش برای بازدید وجود نداشت؟ چرا از مناطق محروم خوزستان و كرمان و ایلام و سیستان و بوشهر بازدید نمی كنید؟ لطفاً منت سفر شخصی تان را سر مردم نگذارید… با این وجود باز هم باید بگوییم “روحانی متشكریم” چرا كه عید را در داخل كشور و در یك جزیره ایرانی می گذرانند. همین كه به جای كیش به تركیه و اتریش و لندن و پاریس نمی روند، جای تشكر دارد. ممنون كه ایران را بر خارج ترجیح دادید!

پی نوشت:

١.كاش شرایطی فراهم می شد كه اكثر هموطنانم می توانستند به جزیره زیبا اما گرانقیمت كیش سفر كنند.

٢.چه خوبه حالا كه رییس جمهور محترم به منطقه آزاد كیش تشریف برده اند، سری هم به دفاتر حساب و كتابهای مالی این منطقه بزنند و از تشكیلات جزیره تحت قیومیت جناب تركان، این نظریه پرداز “آبگوشت بزباش” بازرسی نمایند.

آقای رئیس جمهور! منت سفر شخصی‌تان را سر مردم نگذارید

به گزارش جهان، ابراهیم رضایی، روزنامه نگار، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آقای دكتر روحانی رییس جمهوری دیروز به جزیره توریستی كیش سفر كردند. علت این سفر “بازدید و افتتاح چند پروژه” و همچنین شركت در یك نشست اعلام شده است. ایشان پارسال و سالیان قبل هم مسافرت مشابهی در نوروز به این جزیره زیبا داشتند.

به نظرم این حق مسئولان محترم از جمله رییس جمهور است كه در تعطیلات نوروز به مسافرت خانوادگی بروند و استراحت كنند اما اشكال كار آنجاست كه برای تفریح و هواخوری به مسافرت برویم اما فاكتور آن را به حساب ملت بزنیم و نامش را افتتاح و بازدید بگذاریم! چرا فقط ایام عید به كیش می روید؟ چرا هر سال؟ آیا جایی مهمتر از كیش برای بازدید وجود نداشت؟ چرا از مناطق محروم خوزستان و كرمان و ایلام و سیستان و بوشهر بازدید نمی كنید؟ لطفاً منت سفر شخصی تان را سر مردم نگذارید… با این وجود باز هم باید بگوییم “روحانی متشكریم” چرا كه عید را در داخل كشور و در یك جزیره ایرانی می گذرانند. همین كه به جای كیش به تركیه و اتریش و لندن و پاریس نمی روند، جای تشكر دارد. ممنون كه ایران را بر خارج ترجیح دادید!

پی نوشت:

١.كاش شرایطی فراهم می شد كه اكثر هموطنانم می توانستند به جزیره زیبا اما گرانقیمت كیش سفر كنند.

٢.چه خوبه حالا كه رییس جمهور محترم به منطقه آزاد كیش تشریف برده اند، سری هم به دفاتر حساب و كتابهای مالی این منطقه بزنند و از تشكیلات جزیره تحت قیومیت جناب تركان، این نظریه پرداز “آبگوشت بزباش” بازرسی نمایند.

آقای رئیس جمهور! منت سفر شخصی‌تان را سر مردم نگذارید

روزنامه قانون

آگهی استخدام