آغاز عملیات احداث پارک جنگلی صلوات آباد سنندج

استاندار کردستان گفت: مردم ما در ایجاد طبیعت سبز و شاداب و سازنده نقش مهمی دارند و مسوولین امر باید به آن توجه داشته باشند.

world press news

تکنولوژی جدید