آغاز بررسی بودجه ۹۷ در صحن مجلس/ ماجرای مصوبه مجلس که می‎تواند علیه حزب‎الله باشد

آغاز بررسی بودجه ۹۷ در صحن مجلس/ ماجرای مصوبه مجلس که می‎تواند علیه حزب‎الله باشد
ایسنا نوشت: مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته آینده خود رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را در دستور کار دارد.

آغاز بررسی بودجه ۹۷ در صحن مجلس/ ماجرای مصوبه مجلس که می‎تواند علیه حزب‎الله باشد

ایسنا نوشت: مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته آینده خود رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را در دستور کار دارد.
آغاز بررسی بودجه ۹۷ در صحن مجلس/ ماجرای مصوبه مجلس که می‎تواند علیه حزب‎الله باشد