آسوشیتدپرس: نیروهای عراقی وارد مرکز شهر هیت شدند

آسوشیتدپرس: نیروهای عراقی وارد مرکز شهر هیت شدند
واحد مرکزی خبر نوشت: نیروهای ویژه ضد تروریسم ارتش عراق به مرکز شهر راهبردی هیت وارد شدند.

آسوشیتدپرس: نیروهای عراقی وارد مرکز شهر هیت شدند

واحد مرکزی خبر نوشت: نیروهای ویژه ضد تروریسم ارتش عراق به مرکز شهر راهبردی هیت وارد شدند.
آسوشیتدپرس: نیروهای عراقی وارد مرکز شهر هیت شدند

فروش بک لینک