پیشنهاد NGOها به مجلس؛ میراث‌فرهنگی را وزارتخانه کنید/ نابودی خانه‌های تاریخی، به خاطرِ مدیریت شهری

پیشنهاد NGOها به مجلس؛ میراث‌فرهنگی را وزارتخانه کنید/ نابودی خانه‌های تاریخی، به خاطرِ مدیریت شهریروز گذشته نشستی میان سازمان‌های مردم‌نهاد میراث فرهنگی و گردشگری با هیأت‌رییسه‌ی «فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری،…

READ MORE