۹۴؛ سال دشوار صنعت استان زنجان

روزنامه همشهری زنجان نوشت :با وجود این‌که دولتی‌ها امسال را روزهای امید برای واحدهای تولیدی استان اعلام کردند اما بیشتر صنایع استان با چالش‌هایی مواجه بودند. تأمین نشدن مواد اولیه،…

READ MORE