جریمه بیش از دو میلیاردی واحدهای اقتصادی طی ۸۰۰ مورد گشت مشترک بازرسی استان سمنان

جریمه بیش از دو میلیاردی واحدهای اقتصادی طی ۸۰۰ مورد گشت مشترک بازرسی استان سمنانمسئول واحدگشت های مشترک بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از انجام ۸۰۶…

READ MORE