قد فضانورد آمریکایی از برادر دوقلویش ۵ سانتیمتر بلندتر شده است/شروع آزمایش‌های پزشکی اسکات کلی

چند روز از بازگشت اسکات کلی،فضانورد آمریکایی به زمین پس از یک سال اقامت در ایستگاه فضایی بین المللی می‌گذرد اما او هنوز هم خبرساز است. گزارش‌ها نشان می‌دهد قد…

READ MORE