۴۲ بسته سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری در انتظار سرمایه‌گذاران

۴۲ بسته سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری در انتظار سرمایه‌گذاران«خبرجنوب» نوشت: از سال گذشته تا کنون 920 میلیارد تومان مجوز در بخش گردشگری استان صادر شده است. ۴۲ بسته سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری…

READ MORE