کارگاه “آموزش طراحی معماری در بافت تاریخی” در ماسوله

کارگاه “آموزش طراحی معماری در بافت تاریخی” در ماسولهمدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان به شرکت کنندگان کارگاه آموزش عالی طراحی معماری در بافت تاریخی پیامی صادر نمود. کارگاه…

READ MORE