جریانات مخالف دولت می‌خواهند لایحه مناطق آزاد رد شود / اصل برای منطقه آزاد “مردم ” است

جریانات مخالف دولت می‌خواهند لایحه مناطق آزاد رد شود / اصل برای منطقه آزاد “مردم ” استاکبر ترکان مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و…

READ MORE