کشف سیاهچاله‌ای ۱۷ میلیارد برابر جرم خورشید در یک نقطه غیرمنتظره

کشف سیاهچاله‌ای ۱۷ میلیارد برابر جرم خورشید در یک نقطه غیرمنتظرهایسنا نوشت: ستاره‌شناسان یک سیاهچاله عظیم با وزن 17 میلیارد جرم خورشید را در نقطه غیرمنتظره‌ای از فضا شناسایی کرده‌اند…

READ MORE