تصمیمات جدید شهرداری درباره پیاده‌راه ۱۷شهریور/ مرکز فروشنده های لباس کودک و سیسمونی می‌شود

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: در خصوص پیاده راه ۱۷ شهریور و ارایه گزارشی با اعضای شورای اسلامی شهر تهران تشکیل جلسه داده ایم، برای تمامی نمایشگاه داران اتومبیل…

READ MORE