بهره‌برداری از ۱۶۳طرح و پروژه جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در هفته دولت

بهره‌برداری از ۱۶۳طرح و پروژه جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در هفته دولترئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: ۱۶۳ طرح نیمه تمام حوزه کشاورزی در هفته دولت امسال به…

READ MORE