رضایتمندی ۶۰ درصدی مسافران از شهرداری اصفهان/ اسکان ۱۳۶ هزار و ۶۴۷ مسافر شب خواب

رضایتمندی ۶۰ درصدی مسافران از شهرداری اصفهان/ اسکان ۱۳۶ هزار و ۶۴۷ مسافر شب خوابجانشین رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: طبق ارزیابی های انجام شده میزان رضایتمندی…

READ MORE