گواهینامه نشان جغرافیایی ۹ رشته صنایع‌دستی به اصفهان اعطاء می‌شود

گواهینامه نشان جغرافیایی ۹ رشته صنایع‌دستی به اصفهان اعطاء می‌شودمهر به نقل از سرپرست معاونت صنایع دستی اصفهان نوشت: پرونده ۹ رشته صنایع دستی در استان اصفهان نهایی شده است…

READ MORE