پیشنهاد ویژه آل‌اسحاق برای انتخابات ریاست جمهوری؛ تیم ۱۱ نفره از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تشکیل شود

پیشنهاد ویژه آل‌اسحاق برای انتخابات ریاست جمهوری؛ تیم ۱۱ نفره از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تشکیل شودیک فعال سیاسی اصولگرا به اعتماد گفت: بهتر است که مجموعه‌ای ١١ نفره متشکل از…

READ MORE