یک خبرنگار پیشکسوت درگذشت

یک خبرنگار پیشکسوت درگذشتایسنا نوشت: عزیز حمزه‌زاده از خبرنگاران پیشکسوت تبریز، بامداد چهارشنبه دهم آذرماه درگذشت. یک خبرنگار پیشکسوت درگذشت ایسنا نوشت: عزیز حمزه‌زاده از خبرنگاران پیشکسوت تبریز، بامداد چهارشنبه…

READ MORE