رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد: پایش گلخانه‌های تهران و اماکن عمومی برای ممانعت از کشت «گل»

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد: پایش گلخانه‌های تهران و اماکن عمومی برای ممانعت از کشت «گل»تسنیم نوشت: رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از اجرای طرح…

READ MORE