دلار معکوس کشید!

دلار معکوس کشید! به گزارش جهان نیوز،‌مدتی است که دلار افسار گسیخته و میل به افزایش قیمت دارد. نرخ این ارز از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰ درصد افزایش یافته…

READ MORE