معاون وزیر نیرو خبرداد: آغاز مهندسی معکوس «خودرو سبز» در کشور / نخستین خودرو برقی ساخت نیسان وارد شد

معاون وزیر نیرو خبرداد: آغاز مهندسی معکوس «خودرو سبز» در کشور / نخستین خودرو برقی ساخت نیسان وارد شدایرنا نوشت: علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو…

READ MORE