کاهش مشکل پیدا کردن مسیر نابینایان با تابلوی بریل/ اتوبوس های تهران دارای اپراتور سخنگو می شود

کاهش مشکل پیدا کردن مسیر نابینایان با تابلوی بریل/ اتوبوس های تهران دارای اپراتور سخنگو می شوداولین تابلوی بریل پایتخت در ایستگاه شهید آیت شرق تهران نصب و با حضور…

READ MORE