در کافه‌خبر بررسی‌شد؛ آیا خاورمیانه تا ۵۰سال دیگر جای زندگی نیست؟ تغییر اقلیم چه‌بلایی سر ایران می‌آورد؟

در میزگرد خبرآنلاین عنوان شد؛ برای مقابله با تغییر اقلیم دو راه وجود دارد که یکی از آنها تکنولوژی است. ماشین‌هایی ساخته می‌شوند که از انرژی پاک استفاده کنند. آب…

READ MORE