امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه: دولت، محور اقتصاد مقاومتی است

امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه: دولت، محور اقتصاد مقاومتی استایلنا نوشت: خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه باید از بنگاه‌های کوچک حمایت شود، گفت: دولت، محور اقتصاد…

READ MORE