بودجه و ذخایر ارزی چین درحال کاهش است

بودجه و ذخایر ارزی چین درحال کاهش استدنیای اقتصاد نوشت:صندوق بین‌المللی پول(IMF) به‌طور سالانه اقتصادهای جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارش‌هایی درمورد آنها منتشر می‌کند. بودجه و ذخایر…

READ MORE