واکنش توئیتری حسام‌الدین آشنا به فهرست‌های مختلف از ترکیب دولت دوازدهم

واکنش توئیتری حسام‌الدین آشنا به فهرست‌های مختلف از ترکیب دولت دوازدهمایلنا نوشت:مشاور فرهنگی رئیس جمهور به انتشار لیست‌های مختلف از ترکیب دولت دوازدهم واکنش نشان داد. واکنش توئیتری حسام‌الدین آشنا…

READ MORE