معاون وزیر نیرو: مأموریت وزارت نیرو به مرزهای ایران خلاصه نمی شود / انتظارات بخش نیرو از مجلس دهم

معاون وزیر نیرو: مأموریت وزارت نیرو به مرزهای ایران خلاصه نمی شود / انتظارات بخش نیرو از مجلس دهمعلیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو میگوید: نگاه…

READ MORE