بی‌رغبتی نماینده اصفهان برای اظهارنظر درباره ابطال آرای خالقی/ فولادگر: شورای نگهبان فصل‌الخطاب است

بی‌رغبتی نماینده اصفهان برای اظهارنظر درباره ابطال آرای خالقی/ فولادگر: شورای نگهبان فصل‌الخطاب استنماینده اصفهان در مجلس نهم و منتخب مردم این شهر برای دوربعدی پارلمان، نسبت به اظهارنظر درباره…

READ MORE