نام‌گذاری خیابانی به نام دکتر ابراهیمی‌دینانی در زادگاهش

نام‌گذاری خیابانی به نام دکتر ابراهیمی‌دینانی در زادگاهشمهر نوشت: شهر دُرچه از توابع شهرستان خمینی‌شهر صاحب خیابانی با نام غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، چهره ماندگار فلسفه شد. نام‌گذاری خیابانی به نام دکتر…

READ MORE