تفاهم نامه همکاری استان زنجان با استان چلیابینسک روسیه امضاء شد

چمشیدانصاری استاندار زنجان، در حاشیه مراسم تبادل تفاهم نامه همکاری بین استان زنجان و استان چلیابینسک کشور روسیه اظهار داشت: بر اساس قراردادهای همکاری متقابل بین جمهوری اسلامی و فدراسیون…

READ MORE