ناشران کردستانی کدام مشکلات خود را با معاون وزیر ارشاد مطرح کردند؟

ناشران کردستانی کدام مشکلات خود را با معاون وزیر ارشاد مطرح کردند؟ناشران کردستانی دغدغه‌های خود را در حضور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کردند و خواستار رسیدگی…

READ MORE