فیلم | گریه‌های بهداد تمامی ندارد | او با چشمانی خیس از ناداوری می‌گوید

فیلم | گریه‌های بهداد تمامی ندارد | او با چشمانی خیس از ناداوری می‌گویدبهداد سلیمی با چشمانی اشک آلود از ناداوری‌ها در رقابت‌هایش در المپیک ریو می‌گوید. فیلم | گریه‌های…

READ MORE