وزیر کشور قول داد: خانه‌های تخریب شده کوهبنان تا پایان شهریورماه بازسازی می‌شود

وزیر کشور قول داد: خانه‌های تخریب شده کوهبنان تا پایان شهریورماه بازسازی می‌شودوزیر کشور از تعهد دستگاه‌های مسئول برای بازسازی کامل منازل تخریب شده منطقه کوهبنان و تحویل آن به…

READ MORE