بازیگر «معمای شاه»: چون اسم شاه در سریال آمده مخالفان گارد می‌گیرند

بازیگر «معمای شاه»: چون اسم شاه در سریال آمده مخالفان گارد می‌گیرندمیزان نوشت: نرگس محمدی، بازیگر «معمای شاه» از ویژگی‌های این سریال تاریخی می‌گوید و از مخاطبان می‌خواهد این مجموعه…

READ MORE