اقتصاد اشتراکی و مزایای آن

اقتصاد اشتراکی و مزایای آنمفهوم به اشتراک گذاری منابع به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی و تاثیرگذار است. اقتصاد اشتراکی و مزایای آن مفهوم به اشتراک…

READ MORE

زنگنه در جلسه غیر علنی مجلس در مورد مزایای قراردادهای نفتی به نمایندگان چه گفت؟

زنگنه در جلسه غیر علنی مجلس در مورد مزایای قراردادهای نفتی به نمایندگان چه گفت؟جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر نفت امروز صبح برگزار شد. زنگنه در جلسه…

READ MORE