مدرن‌ترین کارخانه تولید شیر پاستوریزه خاورمیانه با رکود دست به گریبان است

مدرن‌ترین کارخانه تولید شیر پاستوریزه خاورمیانه با رکود دست به گریبان استشرکت پگاه بعنوان مدرن‌ترین کارخانه تولید شیر پاستوریزه و دارنده پیشرفته‌ترین ماشین آلات تولید لبنیات خاورمیانه هم اکنون بدلیل…

READ MORE