محمود صادقی: به من توصیه شده است که ترمز دستی را بکشم/ ادعا نکردم حساب‌های قوه قضائیه شخصی است

محمود صادقی: به من توصیه شده است که ترمز دستی را بکشم/ ادعا نکردم حساب‌های قوه قضائیه شخصی استایسنا نوشت:‌ نماینده مردم تهران در مجلس گفت: برای من عجیب است…

READ MORE