یک اصلاح طلب:سران اصلاحات به روحانی هشدار داده‌اند /محمدعلی نجفی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی می‌شود

یک اصلاح طلب:سران اصلاحات به روحانی هشدار داده‌اند /محمدعلی نجفی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی می‌شودعبدالله ناصری به روزنامه آرمان گفت:برخی از بزرگان جریان اصلاحات در دیدارهای مستقیم با آقای روحانی…

READ MORE