مال‌فروشی در بورس بیداد می‌کند

مال‌فروشی در بورس بیداد می‌کنددنیای اقتصاد نوشت: در سال‌های اخیر بارها شاهد نوسانات شدید سهم روی موج شایعات بوده‌ایم. با پیگیری شایعات معمولا ریشه نوسانات شدید سهم به ملک یا…

READ MORE