قیمت میوه در آستانه شب یلدا

قیمت میوه در آستانه شب یلداتسنیم به نقل از رئیس اتحادیه بارفروشان از فراوانی میوه در میدان بزرگ خبر داد و نوشت: تنها مسئله وضعیت پرتقال و ماندگاری آن به…

READ MORE