اسامی سینماگرانی که با حکم قوه قضائیه ممنوع‌الکار شدند /از رضا میرکریمی تا پخش‌کننده فیلم «محمد (ص)»

اسامی سینماگرانی که با حکم قوه قضائیه ممنوع‌الکار شدند /از رضا میرکریمی تا پخش‌کننده فیلم «محمد (ص)»مهر نوشت: اسامی سینماگرانی که با حکم قوه قضائیه ممنوع‌الکار شدند /از رضا میرکریمی…

READ MORE