اطلاعیه‌نیروی‌انتظامی‌درخصوص شناسایی‌آشوبگران

اطلاعیه‌نیروی‌انتظامی‌درخصوص شناسایی‌آشوبگران به گزارش جهان نیوز، نیروی انتظامی ضمن تشکر از همکاری مردمان خوب کشورمان با انتشار اطلاعیه ای از شهروندان کشورمان در خواست کرد تا مشاهدات خود پیرامون رفتارهای…

READ MORE