بحث داغ هوشنگ گلمکانی و مسعود فراستی در «هفت» / گلمکانی: جنجال‌های «هفت» به نفع مخالفان سینماست

بحث داغ هوشنگ گلمکانی و مسعود فراستی در «هفت» / گلمکانی: جنجال‌های «هفت» به نفع مخالفان سینماستهوشنگ گلمکانی منتقد باسابقه و یکی از سه بنیانگذار مجله «فیلم» با حضور در…

READ MORE