تحلیل سفیر اسبق ایران در آذربایجان از حضور جنگنده‌های روس در همدان

تحلیل سفیر اسبق ایران در آذربایجان از حضور جنگنده‌های روس در همدانسفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان تاکید کرد: اگر همکاری‌های دو کشور راهبردی بود، این همکاری‌ها باید به ابعاد…

READ MORE