سرعت جهانی‌شدن اقتصاد بیشتر شد

سرعت جهانی‌شدن اقتصاد بیشتر شداقتصاد نیوز نوشت:در عصر جهانی شدن، تنوع سخت‌تر به وجود می‌آید و همین موضوع، چالش‌هایی برای سرمایه‌گذاران بازارهای نوظهور ایجاد کرده است سرعت جهانی‌شدن اقتصاد بیشتر…

READ MORE