اظهارات سخنگوی دولت در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانه‌ها/ دولت قصد حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر را ندارد

اظهارات سخنگوی دولت در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانه‌ها/ دولت قصد حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر را نداردخانه ملت نوشت: سخنگوی دولت در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانه‌ها گفت: صرفاً…

READ MORE