سخنرانی علی مطهری در دانشگاه کرمان تحت کنترل عناصر غیردانشجو /سوالات دانشجویان چه شد؟

سخنرانی علی مطهری در دانشگاه کرمان تحت کنترل عناصر غیردانشجو /سوالات دانشجویان چه شد؟روزنامه شرق نوشت: سرانجام و پس از یک هفته مواضع تند علیه سخنرانی علی مطهری، در دانشگاه…

READ MORE