بستر سازی صادرات، عامل محرک توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی استان زنجان

بستر سازی صادرات، عامل محرک توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی استان زنجانمدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: علی رغم بضاعت کم و برخورداری بسیار اندک از…

READ MORE