گزارش رویترز دربارۀ پیامدهای تمدید تحریم‌های ایران

گزارش رویترز دربارۀ پیامدهای تمدید تحریم‌های ایرانایسنا نوشت: خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به تمدید قانون تحریم‌های ایران در کنگره آمریکا نوشت: این اقدام کنگره ضربه‌ای به مهندسی حسن…

READ MORE