امسال زمان تحول در حوزه راه های روستایی کردستان است/ تشریح اهداف معاونت عمرانی در سال جاری

امسال زمان تحول در حوزه راه های روستایی کردستان است/ تشریح اهداف معاونت عمرانی در سال جاریمعاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از ایجاد تحول در بخش راه های روستایی…

READ MORE